PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2010-02-06

Det här är hemtentan som går lördag 6 februari 2010 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 7 februari 2010.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten särskilt ofta, och det händer ibland att e-brev tar ganska många timmar på sig att komma fram.
  5. Använd helst Visual Studio 2008. I nödfall fungerar det med 2005, men använd helst 2008.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  7. Om du inte senast på måndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Zombier!

Även om myndigheterna försöker tysta ner det, känner de flesta till att världen hotas av zombier. I händelse av ett zombie-utbrott är det mycket viktigt att hålla reda på vilka av ens vänner som blivit förvandlade till zombier, och vilka som fortfarande lever. I de stressade situationer som då kan uppstå, kan det emellertid vara svårt att komma ihåg alla, och då har man behov av minneshjälp i form av en PDA-applikation.

Skriv därför en PDA-applikation där man kan mata in personer, med namn och en kort beskrivning, och hålla reda på vilka personer som är levande, döda och zombier.

Alla personer börjar som levande. Den som blir dödad av zombierna blir först död, men kommer sen tyvärr att vakna upp och själv bli zombie. En zombie kan dock förstöras, och då ska den tas bort ur programmet.

Programmet ska på ett enkelt sätt låta användaren byta status på en person.

Erfarenheten visar att prognosen för de levande vid ett zombieutbrott är dålig (ingen zombiefilm är mer än cirka tre timmar lång), så vi räknar med att programmet inte kommer att hinna avslutas. Därför är det onödigt att spara datat permanent, till exempel i en databas.

Det behöver förmodligen inte nämnas att det är viktigt att användargränssnittet är lättanvänt och tydligt.

Övriga krav som finns på programmet:

Referenser:

Max Brooks: The Zombie Survival Guide: Complete Protection from the Living Dead, Gerald Duckworth & Co Ltd, 2004


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 5 februari 2010