PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2009-08-22

Det här är hemtentan som går lördag 22 augusti 2009 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 23 augusti 2009.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten särskilt ofta, och det händer ibland att e-brev tar ganska många timmar på sig att komma fram.
  5. Använd helst Visual Studio 2008. I nödfall fungerar det med 2005, men använd helst 2008.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  7. Om du inte senast på måndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Skriv ett program som kan användas i sjukvården för att hålla reda på patienter med den nya, farliga sjukdomen leopardinfluensa.

Det ska gå att mata in nya patienter, med personnummer, namn och adress. Det ska också gå att inspektera patienterna, och se deras uppgifter (enligt ovan) och tillstånd (enligt nedan), men man behöver inte kunna ta bort eller redigera patienter som är inlagda (förutom att ändra deras tillstånd).

Varje patient kan befinna sig i ett av flera tillstånd: mottaglig, sjuk, immun och död. Följande knappar ska finnas för att ändra tillståndet på patienterna:

Patienterna är från början mottagliga.

Övriga krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 21 augusti 2009