PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2009-05-09

Det här är hemtentan som går lördag 9 maj 2009 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 10 maj 2009.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten särskilt ofta, och det händer ibland att e-brev tar ganska många timmar på sig att komma fram.
  5. Använd helst Visual Studio 2008. I nödfall fungerar det med 2005, men använd helst 2008.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  7. Om du inte senast på måndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Vi ska göra ett enkelt översättningsprogram som översätter ord för ord mellan svenska och engelska med hjälp av en ordlista.

Man ska kunna mata in en text, antingen på svenska eller engelska:

Engelsk text

Det ska finnas en ordlista, med svenska och engelska ord, som man själv kan redigera:

Ordlista

Programmet ska kunna översätta från engelska till svenska, och från svenska till engelska, genom att byta ord för ord enligt ordlistan:

Svensk text

Programmet behöver inte se ut exakt som i exemplet ovan. Det här är de krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 5 maj 2009