PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2008-12-20

Det här är hemtentan som går lördag 20 december 2008 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 21 december 2008.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten särskilt ofta.
  5. Använd gärna Visual Studio 2008, men 2005 går också bra.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  7. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Det är inte alla som tvättar sina bilar så ofta
Fig. 1. En bil med nummer 540.

Det finns ett spel som går ut på att spana efter sifferdelen i bilnummer. Man ska ha sett alla olika bilnummer, från 001 till 999, och den som först sett alla dessa bilnummer har vunnit.

I en version av spelet ska man se numren i ordning, alltså först 001, sen 002 och så vidare hela vägen till 999. Men här handlar det om en version där man kan se numren i vilken ordning som helst. (Det blir roligare i början, men ganska krångligt senare.)

I den versionen av spelet är det svårt att komma ihåg vilka bilnummer man sett, och därför behöver man någon form av minnesstöd. Ett papper kan räcka, men vi ska förstås göra ett handdatorprogram.

Här är ett exempel på hur inmatningsformuläret kan se ut:

Exempelprogram
Fig. 2. Förslag på hur programmet kan se ut.

Ovanstående skärmbild är bara ett exempel. Krav på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 20 december 2008