PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2008-05-17

Det här är hemtentan som går lördag 17 maj 2008 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) senast klockan 08:00 söndag 18 maj 2008.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Det går bra att använda Visual Studio 2008 om man vill, i stället för 2005, men ange i så fall det i brevet.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  6. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Vi ska göra ett program som hanterar TV-kanaler och TV-tablåer.

Från början finns inget inlagt i programmet. Man ska kunna lägga in, ta bort och redigera TV-kanaler, till exempel SVT 1 och TV4. Man ska kunna lägga in, ta bort och redigera TV-program, som sänds på en viss tid, i en viss kanal, och har ett visst namn. (I en senare version kan man tänka sig att man kan ladda ner TV-kanaler och TV-program från en server.)

Bland de TV-program som man lagt in ska man sen kunna markera de program som man tänkt se, och även ta bort dem.

Det ska gå att få fram en tablå av något slag över de program som man tänkt se. så att bara dessa valda program visas.

Snyggast är om man kan dela upp programmen på olika dagar, men det är inget krav. För att uppgiften ska bli godkänd räcker det med att man kan hantera en enda dags TV-program.

Vi antar att man spelar in alla programmen för att titta på dem senare, så vi behöver inte upptäcka och hantera om man valt program som krockar.

Mera om kraven:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 17 maj 2008