PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2007-08-25

Det här är hemtentan som går lördag 25 augusti 2007 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) senast klockan 08:00 söndag 27 augusti 2007.
  2. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  3. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  4. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  5. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Gör ett luffarschacksprogram som har ComboBoxar som rutor. Man sätter ett kryss eller en ring genom att välja i en av ComboBoxarna:

Fult luffarschack

Det ska inte gå att ändra en redan satt markering. Det finns flera sätt att lösa detta på. Välj själv vilket. Ett sätt som fungerar, men inte är särskilt bra, är att ge ett felmeddelande:

Gick inte

Knappen Rensa ska rensa spelplanen, så alla rutor blir tomma.

Knappen Auto-X ska automatisk sätta ett kryss i en tom ruta. (Man kan alltså sätta kryss både manuellt och automatiskt.) Det är inte ett krav att programmet ska sätta krysset särskilt smart, men det måste i alla fall vara i en tom ruta.

Slutligen ska programmet upptäcka och meddela när någon vunnit, dvs när någon placerat tre likadana markeringar i rad vågrätt, lodrätt eller diagonalt:

Hurra!


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 23 augusti 2007