PDA-applikationer med .NET: Betygskriterier

Som i alla programmeringskurser är målet att studenten ska kunna programmera, vilket kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Programmen som studenten skriver ska fungera korrekt, de ska inte vara onödigt svåra att hantera för användaren, och de ska inte vara onödigt svåra att förstå för den som läser dem.

För betyget G (godkänd) krävs:

Studenten ska självständigt eller med viss hjälp kunna utveckla mindre tillämpningsprogram för handdatorer med .NET Compact Framwork, med hjälp av C# och Visual Studio, som använder gränssnitt med flera olika skärmbilder (formulär med kontroller), och med lagring av data såväl internt i programmet som i en databas.

Studenten ska ha förståelse för hur små datorer, som smarta mobiltelefoner och handdatorer, skiljer sig från vanliga skrivbordsdatorer, vilka begränsningar de har, och hur de skillnaderna påverkar konstruktion och utveckling av program. De tillämpningsprogram som studenten utvecklar ska alltså verkligen gå att använda på ett bra sätt på vanliga handdatorer i vanliga situationer.

För betyget VG (väl godkänd) krävs:

Studenten ska självständigt kunna hitta på en tillämpning som lämpar sig för användning på handdatorer, och utveckla den med .NET Compact Framwork, med hjälp av C# och Visual Studio, även med nyttjande av andra gränssnitt, paket och tekniker än de som gåtts igenom i kursen.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 17 januari 2010