Visual Studio 2005: Skapa ett enkelt C-program

Vi ska skapa ett enkelt C-program som körs i ett textfönster och inte använder sig av Windows grafiska gränssnitt.

Om man ska skriva ett portabelt C-program, alltså ett som också kan kan kompileras och sen köras på en dator med till exempel Mac OS X eller Linux, så måste man hålla sig till in- och utmatning av text. De grafiska gränssnitten, och hur man arbetar med fönster och knappar och liknande, är helt olika på de olika systemen! Grundspråket C, alltså det som specificeras av C-standarden, innehåller inga grafiska funktioner.

Bild 1: Starta Visual Studio

Visual Studio 2005 finns som ett menyval i Start-menyn:

Visual Studio i Start-menyn

Bild 2: Visual Studio-fönstret

När Visual Studio 2005 startat ser det ut så här:

Visual Studio-fönstret

Bild 3: Skapa ett nytt projekt

Det som en del andra kanske skulle kalla för ett "program" eller en "mjukvara", kallar Visual Studio för "projekt". Vi skapar ett nytt projekt genom att klicka File -> New -> Project:

Menyval i Visual Studio-fönstret

Bild 4: Nytt projekt-fönstret

Nu får vi välja vilken sorts projekt vi ska skapa. Vi ska skapa ett projekt med språket Visual C++ (ja, välj C++ där, trots att det är C vi ska använda), och det ska vara av typen Win 32 Console Application. Man måste ge projektet ett namn också.

Nytt projekt-fönstret

Varje projekt får en egen katalog på disken. När man skapar ett projekt kan man ange var projektets katalog ska placeras.

Om man arbetar hemma kan man lägga den var man vill, men i universitetets datorsalar har vi inte samma frihet. Där är din hemkatalog monterad som enheten M:, och det är där du ska lägga ditt projekt. Inte på den lokala disken på datorn (C:). Information som sparas på C: finns kanske inte kvar nästa dag, och man kommer inte åt den från andra datorer.

Skapa en katalog för alla program, lämpligen kallad M:\PCSA\Program, och placera alla projekt där.

Bild 5: Guiden med inställningar för programmet

Nu kommer det upp ett fönster där man kan styra projektets inställningar lite mer i detalj. Klicka på Application Settings till vänster.

Guiden med inställningar för programmet

Bild 6: Ändra till ett alldeles tomt projekt

Om man inte säger något annat, kommer Visual Studio att lägga in lite C-kod med Windows-specifika saker, men vi vill börja med ett helt tomt projekt, utan några källkodsfiler. Sätt kryss i rutan Empty project.

Fönstret med inställningar för programmet

Bild 7: Projektet i Visual Studio-fönstret

Nu kan vi börja jobba med vårt nya projekt:

Visual Studio-fönstret

Bild 8: Lägg till en ny källkodsfil

Vi behöver en fil att skriva C-programmet i, så vi väljer Project -> Add New Item:

Menyval i Visual Studio-fönstret

Bild 9: Det ska vara en C-fil, inte en C++-fil

Nu får vi välja vilken sorts sak vi ska lägga till i projekt, och eftersom vi vill ha en fil med källkod skriven i C väljer vi Code längst till vänster, och sen C++ File (.cpp).

Nu valde vi alltså C++, trots att det egentligen är C vi ska använda, men det ordnar sig i och med att vi ger filen ett namn som slutar på .c och inte på .cpp.

Kom ihåg: filen ska heta nånting.c, inte nånting.cpp!

Sakskapardialogen

Bild 10: Skriv in ett enkelt program

Nu dyker det upp en redigeringsruta i Visual Studio-fönstret, och vi skriver in ett kort C-program där:

Redigeringsrutan i Visual Studio-fönstret

Bild 11: Bygg ihop programmet så det går att köra

C-programmet vi skrivit in finns än så länge bara i form av källkod, och den kan inte köras av datorn. Därför måste programmet kompileras och länkas, eller "byggas". Det gör vi genom att klicka Build -> Build Solution, alternativt genom att trycka på snabbtangenten F6. (Snabbtangenterna kan bli lite olika i olika installationer, förmodligen beroende på vilka inställningar man har.)

Menyval i Visual Studio-fönstret

Bild 12: Starta programmet

Sen startar vi programmet genom att klicka Debug -> Start Debugging, alternativt genom att trycka på F5.

Menyval i Visual Studio-fönstret

Bild 13: Va? Inget hände?

Vi startar programmet, men det ser inte ut som att något händer. Kanske hinner vi se ett fönster dyka upp på skärmen, och sen försvinna direkt.

Det beror på att utmatningen från programmet, dvs texten Hej, världen!, skrivs ut i ett textfönster, men sen är ju programmet slut, och eftersom programmet avslutas så stängs fönstret.

Vi måste modifiera programmet så det inte avslutas direkt efter utskriften:

Visual Studio-fönstret

Bild 14: Programmet körs

Nu fungerar det bättre. Det är inte förrän vi trycker på RETUR-tangenten som programmet avslutas och fönstret försvinner. Men de svenska tecknen blev visst konstiga?

Textfönstret med programkörningen

"Bild" 15: Rätta de svenska tecknen

Att de svenska tecknen blev konstiga beror på att Windows använder olika teckenkoder i det grafiska gränssnittet och i textfönster. Det har att göra med bakåtkompatibilitet med gamla system. Vi kan åtgärda det genom att skriva in de särskilda teckenkoderna i C-programmet:

#include <stdio.h> int main() { printf("Hej, v\204rlden!\n"); printf("Tryck RETUR f\224r att avsluta programmet.\n"); while (getchar() != '\n') ; return 0; }

Bild 16: Riktiga svenska tecken

Äntligen är allt perfekt!

Textfönstret med programkörningen


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 7 december 2006