PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2009-12-05

Det här är hemtentan som går lördag 5 december 2009 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

 1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 6 december 2009.

  MEN, OBSERVERA:
  Universitetets servrar kommer att vara nere i helgen, så det är inte säkert att det går att hämta tentan från kursens hemsida, eller skicka in lösningar till min vanliga e-postadress. Därför kommer jag i stället att lägga upp tentan på de här två ställena: (Även där kan man behöva trycka Reload eller SHIFT-Reload i sin webbläsare.)
  Skicka in lösningarna BÅDE till min vanliga adress, och dessutom till den här adressen: Om ni har frågor under tentan, är det nog bäst att ni ringer mig, på telefon 070-73 47 013.


 2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
 3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
 4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten särskilt ofta, och det händer ibland att e-brev tar ganska många timmar på sig att komma fram.
 5. Använd helst Visual Studio 2008. I nödfall fungerar det med 2005, men använd helst 2008.
 6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
 7. Om du inte senast på måndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
 8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Läraren börjar få så många gamla hemtentor att hålla reda på i den här kursen, att han vill ha ett program för att hålla reda på dem. Det ska vara en PDA-applikation, i Compact Framework, där man kan hålla reda på en lista av hemtentor, där var och en har ett datum och en URL till själva tentan.

Det här är bara ett förslag på hur programmet skulle kunna se ut:

Exempelprogram
Om man har ett redigeringsformulär, skulle det kunna se ut så här:

Redigeringsformulär

Det är förstås snyggt, men inte ett krav, att man ska kunna visa själva tentan, på den angivna URLen:

Webbläsare

Övriga krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 4 december 2009