PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2008-08-23

Det här är hemtentan som går lördag 23 augusti 2008 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 24 augusti 2008.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten särskilt ofta.
  5. Använd gärna Visual Studio 2008, men 2005 går också bra.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  7. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

En teckning av några militärer som sitter och lyssnar
Fig. 1. En teckning av några militärer som sitter och lyssnar. Personerna på bilden har inget med textens innehåll att göra.

Försvarets Radioanstalt, FRA, ska som bekant börja avlyssna Internet-trafiken. Meningen var att all Internet-trafik skulle kopieras och automatiskt skickas till FRA:s högkvarter, men efter den våldsamma debatt som uppstod om integritet och övervakning, får de inte göra det. I stället ska FRA:s tjänstemän sitta ute hos Internet-operatörerna, med varsin handdator, och för hand skriva av intressant trafik.

De saker som ska lagras i programmet är Noteringar om avlyssning. En sådan notering innehåller fem saker:

Här är ett exempel på hur inmatningsformuläret kan se ut:

Inmatningsformuläret
Fig. 2. Förslag på hur inmatningsformuläret kan se ut.

FRA vill också kunna ta reda på vilka som kommunicerat med varandra. Givet ett visst IP-nummer, ska man kunna få fram alla de IP-nummer som detta IP-nummer kommunicerat med (som sändare eller mottagare). Så här skulle resultatet kunna se ut:

Sökresultat
Fig. 3. Förslag på hur sökresultatet kan presenteras.

Mera om kraven:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 23 augusti 2008