PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2008-01-12

Det här är hemtentan som går lördag 12 januari 2008 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

 1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) senast klockan 08:00 söndag 13 januari 2008.
 2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
 3. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
 4. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
 5. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
 6. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Vi ska göra ett program som hanterar inköpslistor:

Inköpslistan

Här har vi alltså lagt in att vi ska köpa ett (paket) smör, 2 (paket) mjölk, och så vidare.

Krav på programmet:

 1. Man ska kunna markera en post i listan, till exempel Apelsin, och sen klicka på knapparna Mer och Mindre för att öka respektive minska antalet apelsiner som man ska köpa.
 2. Det ska inte gå att minska antalet till mindre än noll.
 3. Även varor med antalet noll ska ligga kvar, och visas.
 4. Det ska gå att mata in en ny vara. Då matar man bara in namnet, till exempel Äpple, och sen dyker den upp med antalet noll i listan. Förslagsvis gör man ett särskilt formulär för att mata in varunamnet.
 5. Programmet får inte krascha, till exempel om man klickar på Mer eller Mindre när det inte finns någon vara markerad i listan.
 6. Inköpslistan måste kunna sparas på något sätt, så att man inte måste mata in alla varorna på nytt om programmet stängs av. Jag har lagt in en knapp som heter Spara och avsluta, som sparar listan och avslutar programmet, och varje gång programmet startas kollar det om det finns en sparad lista, och läser i så fall in den. Man kan göra alternativa lösningar, till exempel genom att hela tiden spara varorna i en databas (som i inlämningsuppgift 3).


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 12 januari 2008