PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2007-05-26

Det här är hemtentan som går lördag 26 maj 2007 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) senast klockan 08:00 söndag 27 maj 2007.
  2. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  3. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  4. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  5. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Det kan vara svårt att komma ihåg vilka kläder man har, och vilka som är rena och vilka som måste tvättas. Det vore praktiskt med ett handdatorprogram som hjälper till med detta, och därför ska vi nu skriva programmet Klädbasen.

När man startar programmet ska skärmen se ut ungefär så här, med två listor för rena respektive smutsiga kläder:

Klädbasen startar

Man lägger in nya klädesplagg genom att skriva in namnet och trycka på knappen Lägg in. Då dyker plagget upp i listan med rena kläder:

Att lägga in nya (rena) kläder i Klädbasen

När man använt ett plagg, så det blivit smutsigt, markerar man det i listan.

Den röda tröjan har blivit smutsig

Sen klickar man på Använt, och plagget flyttas då till listan med smutsiga kläder:

Nu har den röda tröjan flyttats till listan med smutsiga kläder

När man tvättat ett smutsigt plagg, markerar man det i smutsiga-listan, och klickar sen på Tvättat för att flytta tillbaka det till listan med rena kläder:

De gula strumporna är tvättade

Ytterligare krav på programmet:

  1. Programmet får inte krascha, till exempel om man klickar på Använt och det inte finns något plagg markerat i listan. I exemplet ovan har jag gjort Använt- och Tvättat-knapparna inaktiva (gråa) när det inte finns några markerade kläder, men det går också att lösa på andra sätt.
  2. Kläderna måste kunna sparas på något sätt, så att man inte måste mata in alla kläderna på nytt om programmet stängs av. Jag har lagt in en knapp som heter Spara och avsluta, som sparar listorna och avslutar programmet, och varje gång programmet startas kollar det om det finns sparade kläder, och läser i så fall in dem. Man kan göra alternativa lösningar, till exempel genom att hela tiden spara listorna i en databas (som i inlämningsuppgift 3).


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 24 maj 2007