PDA-applikationer med .NET: Hemtentamen 2007-03-03

Det här är hemtentan som går lördag 3 mars 2007 i kursen PDA-applikationer med .NET. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), telefon 070-7347013.

Instruktioner

  1. Använd Visual Studio för att bygga programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) senast klockan 08:00 söndag 4 mars 2007.
  2. Du får använda datorn, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  3. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.
  4. Om du inte senast på söndagen fått epost från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, exempelvis genom att ringa 070-7347013.
  5. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Vi ska göra ett program som hjälper oss att skriva vanliga texter på svenska. När man startar programmet finns en textruta där texten ska byggas upp. Så här ser det ut i emulatorn:

Författarverktyget startar

De vanligaste orden är fördefinierade, och kan väljas ur en lista:

Comboboxen i Författarverktyget

Ord som inte finns med i listan, kan skrivas in i en särskild textruta, och sen läggas till i texten genom att man klickar på knappen Lägg till.

Textboxen i Författarverktyget

Dessutom måste det finnas något sätt att spara texten när man är klar med den. Du får själv välja hur det ska gå till. Här illustrerar jag det bara med en Spara-knapp:

Spara-knappen i Författarverktyget


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 3 mars 2007