PDA-applikationer med .NET: Inlämningsuppgift 1

Skapa en applikation och kör i emulatorn. Den ska bestå av ett formulär som har två knappar och en etikett (engelska: label). Skriv ditt namn på etiketten, och skriv "Inlämningsuppgift 1" på titelraden. Både etiketten och själva formuläret har en egenskap (engelska: property) som heter Text, och som man kan ändra.

Exempel på hur en lösning kan se ut:

Emulatorn med ett exempel på en lösning av uppgiften

Redovisning

Ta en bild av emulatorn, och skicka bilden med e-post till läraren. (Lämpliga bildformat är PNG, GIF och bitmap-bilder. JPEG funkar också, men blir inte lika snyggt för den här typen av bilder. Specialformat, som Photoshops särskilda sparfiler, kan jag förmodligen inte titta på.)

Om samarbete: Varje student ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med.

Skriv gärna i ärenderaden på brevet vilken kurs det handlar om, till exempel "PDA-uppgift 1", och inte bara "Uppgift 1".

Föregående lektion | Lektionslista | Nästa lektion


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 22 oktober 2007