PDA-applikationer med .NET: Kursvärdering hösten 2006

Sammanställning av kursvärderingen som genomfördes på tentan 11 januari 2007.
Kursvärderingarna i original finns tillgängliga för den som vill läsa dem.

Blanketten

En anpassad version av institutionens kursvärderingsblankett användes.

Utfall

2 kursvärderingsblanketter lämnades in. 4 studenter skrev tentan. 6 studenter var registrerade på kursen.

Frågorna

Nr Text Svar
Mindre bra ... ... Bra Medelvärde Ej svar
1 Hur har kursen motsvarat målen i kursplanen? 0 0 2 0 3.00 0
2 Hur motsvarade kurslitteraturen kursens innehåll? 0 0 0 2 4.00 0
3 I vilken omfattning har mp3-lektionerna bidragit till förståelse av kursen? 0 1 0 1 3.00 0

Nr Text Svar
Mindre bra ... ... Bra Medelvärde Ej svar
4 Vilket utbyte har du haft av följande:
4a Övningsuppgifterna 0 0 2 0 3.00 0
4b Inlämningsuppgifterna 0 0 1 1 3.50 0
5 I vilken utsträckning har du fått den hjälp du behövt? 1 0 1 0 2.00 0

Nr Text Svar
Antal svar Min Max Medel Norm Ej svar
6 Hur många timmar per vecka, schemalagd- och övrig tid har du lagt ner på kursen? 2 1 5 3.00 10 0

Norm-värdet är det antal timmar som kursen borde krävt, om man räknar med att en heltidskurs kräver 40 timmar per vecka.

Nr Text Svar
Mindre bra ... ... Bra Medelvärde Ej svar
7 Vilken är din uppfattning om kursen som helhet? 0 0 1 1 3.50 0

Nr Text Svar
ja nej Ej svar
8 Har du blivit särbehandlad på grund av kön, etnisk tillhörighet...... 0 2 0

Nr Text Svar
ja nej ej tillämpbart Ej svar
9 Har kursinnehållet blivit belyst ur både kvinnliga och manliga aspekter (genusperspektiv)? 0 0 2 0

10. Vad tycker du har varit bra?

Svar som lämnades:

11. Förslag till förbättringar.

Svar som lämnades:

Kursledarens kommentarer


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 20 januari 2007