Mobilkursen: Linux-övningar

Det här är några övningar för att komma igång med Linux för nybörjare. Om man redan känner sig hemtam med Linux behöver man inte göra dem, men det kan vara bra att snabbt titta igenom dem.

Det här är inte en Linux-kurs, utan Linux är bara ett verktyg som vi använder för att kunna genomföra kursen. Övningarna är till för att komma igång med Linux, inte för att bli Linux-expert, och därför gör det inte så mycket om man inte hinner med alla uppgifterna.

Läs först detta

(Eller bläddra i alla fall igenom det.)

Frågor att besvara och saker att göra

 1. Starta datorn om den inte redan är igång, och logga in.
 2. Ubuntu kan ha valt en alltför optimistisk skärmupplösning, som gör bilden suddig och svårläst. Om man tycker att det behövs kan man därför ändra skärmupplösningen. Klicka på menyn System uppe till vänster, välj Preferences, och sen Screen Resolution. En bra skärmupplösning är 1280x1024 i 85 Hz.
 3. Starta en webbläsare, och gå till kursens hemsida: basen.oru.se/kurser/mobil. Navigera vidare till webbsidan med den här övningen.
 4. Om det inte redan finns ett skalfönster på skärmen, så öppna ett.
 5. Vilka filer och underkataloger finns det i din hemkatalog?
 6. Använd kommandot man för att titta på innehållet i manualsidan för kommandot ls.
 7. Mata ut utmatningen från ls till en fil.
 8. Visa innehållet i den filen, först med kommandot cat och sen med kommandot more. Vad är skillnaden?
 9. Skapa en underkatalog som heter linux-labb i hemkatalogen.
 10. Använd cd för at gå till den katalogen, och använd sen kedit för att skriva ett litet C-program i en källkodsfil som heter Hello.c. Det går bra att använda det här programmet:
  #include <stdio.h>
  
  int main(void) {
   printf("Hello, world!\n");
   return 0;
  }
  
 11. Använd mv för att byta namn på källkodsfilen från Hello.c till hello.c. Man använder oftast små bokstäver i filnamn i Unix.
 12. Kompilera programmet med C-kompilatorn gcc. Använd lämpliga flaggor, bland annat så att den körbara filen får namnet hello.
 13. Kör programmet.
 14. Använd Emacs för att modifiera källkoden i hello.c, till exempel så att det skriver ut ett annat meddelande.
 15. Ge kommandot make hello. Vad händer?
 16. Skriv make hello en gång till. Vad händer?
 17. Gör några ändringar i hello.c så att programmet blir felaktigt, och inte kan kompileras som det ska. Prova sen att kompilera programmet, bara för att se hur C-kompilatorns felmeddelanden ser ut.
 18. När man skrivet ett program i Emacs kan man använda kommandot compile för att kompilera programmet. Skriv ESC x c o m p i l e RETURN, ändra sen kommandot som Emacs föreslår ska användas (exempelvis till make hello), och tryck på RETURN igen. Emacs kommer att öppna en annan buffer i ett delfönster för felmeddelandena. Placera markören på ett felmeddelande, (till exempel genom att klicka med musen), och tryck RETURN. Emacs kommer nu att gå till den rad i programmet där felet fanns.
 19. Överkurs, i mån av tid och intresse: Skriv en Makefile för hello-programmet.
 20. Använd cp med flaggan -r för att skapa en kopia av hela underkatalogen linux-labb. Kopian ska heta linux-labb-kopia.
 21. Använd skalfönstret för att ta bort alla filer i katalogen linux-labb-kopia.
 22. Använd skalfönstret för att ta bort katalogen linux-labb-kopia.
 23. Starta filvisaren Nautilus, och bläddra runt bland filerna, både i din hemkatalog och i sysmetet i stort. Vad finns till exempel i katalogen /home? Vad finns i katalogen /bin? Vad finns i katalogen /usr/local?
 24. Kontrollerad att ändringar som man gör i Nautilus går att se med kommandona i skalfönstret, och tvärtom.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) 12 januari 2009