Lagom fort och svårt?                *
                *
   *    *  *  *    * * * * *    * *   *
 |-----------------------------|-----------------------------|
 För             Lagom             För
sakta                            fort

Bra

Allmänt bra Maten Rasterna Övningarna

Dåligt

Dagarna Teorin Övrigt