Kompilatorer och interpretatorer

Det här är hemsidan för kursen Kompilatorer och interpretatorer (på engelska: Compilers and Interpreters) som ges i läsperiod 1 (september-oktober) hösten 2017.

Kursen hade tidigare kurskoden DT3030 och hette Datateknik C, Kompilatorer och interpretatorer. Nu har den kurskoden DT125G och namnet är något förkortat till Kompilatorer och interpretatorer, men det är samma kurs.

Snabblänkar: Föreläsningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Labbar 0 1 2 3 4 5 6 (7)

Allmän information om kursen

Nyheter

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Nr Innehåll Video
1 Kompilatorer - vad, hur och varför? del 1, del 2
2 Syntax och grammatiker del 1, del 2
3 Syntaktisk analys ("parsning"). En mycket enkel kompilator. del 1, del 2
4 Mer om syntaktisk analys. Bottom-up parsing. Parser-generatorer. del 1, del 2
5 Yacc och Bison del 1, del 2
6 Lexikalisk analys ("scanning"). Lex och Flex. Reguljära uttryck. del 1, del 2
7 Syntax-styrd översättning. Att bygga syntax-träd. del 1, del 2
8 Run-time-omgivningar. Skräpsamling. del 1, del 2
9 Att exekvera syntaxträdet. Stackmaskiner. del 1, del 2
10 Typsystem och typkontroll del 1, del 2
11 Intermediärkod och optimering del 1, del 2, del 3
12 Kodgenerering film

Övrigt kursmaterial

Kurslitteratur


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 23 augusti 2018

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser