Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Hemtentamen 2011-05-21

Det här är hemtentan som går lördag 21 maj 2011 i kursen Mobiltelefonapplikationer med Java ME. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 22 maj 2011.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten under dagen.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter. Om applikationen bara består av en enda Java-fil kan man i stället skicka bara den filen.
  6. Om du inte senast på måndag morgon fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Jag brukar läsa om en massa filmer som ska komma på bio och som jag vill se. Men sen glömmer jag bort det, och så plötsligt finns de som dvd på ICA, och så blev det ingen bio.

Därför behöver jag ett enkelt program för att hålla reda på vilka filmer jag ska se.

Programmet ska hålla reda på en lista av filmer, och man ska kunna kryssa för de filmer man sett:

Skärmbild 1

Det ska gå att lägga till nya filmer till listan, och det ska gå att markera filmer som sedda, till exempel med ett par kommandon:

Skärmbild 2

Listan ska sparas mellan programkörningar, exempelvis i ett postlager.

Det här är de krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 20 maj 2011