Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Hemtentamen 2010-02-13

Det här är hemtentan som går lördag 13 december 2010 i kursen Mobiltelefonapplikationer med Java ME. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 14 februari 2010.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten under dagen.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter. Om applikationen bara består av en enda Java-fil kan man i stället skicka bara den filen.
  6. Om du inte senast på måndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Ibland har man ett antal uppgiter som flera olika personer utföra, och man behöver hålla reda på vilka som gjort sina uppgifter.

Ett exempel är en labbserie, där studenterna måste bli godkända på var och en av de labbar som ingår i serien.

Ett annat exempel är en idrottsdag, där alla deltagarna (Hjalmar, Hulda, Olle och Kalle) ska utföra fem olika övningar (Uppvärmning, Knäböj, Bänkpress, Marklyft och Stretching).

Man kan förstås skriva upp vilka som är klara på ett papper, kanske med en snygg matris som man ritat upp i förväg, men nu ska vi göra ett mobiltelefonprogram med Java ME för att kunna registrera avklarade uppgifter.

Så här skulle programmet kunna se ut, om vi använder det för idrottsdagen:

Exempel på uppgiftsprogram

Här har vi använt ett formulär (Form) där vi lagt till en ChoiceGroup för varje person. I varje sådan ChoiceGroup har vi också lagt till varje uppgift som ska utföras. Men det är bara ett exempel. Många andra lösningar är möjliga.

Det här är de krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 12 februari 2010