Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Hemtentamen 2009-05-16

Det här är hemtentan som går lördag 16 maj 2009 i kursen Mobiltelefonapplikationer med Java ME. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 17 maj 2009.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten under dagen.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter. Om applikationen bara består av en enda Java-fil kan man i stället skicka bara den filen.
  6. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar). Det kommer förmodligen att ta två veckor innan jag hinner rätta de inlämnade uppgifterna.
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Vi ska göra ett program som simulerar användargränssnittet för en mixer.

I en ljud- eller radiostudio har man oftast ett mixerbord, där man har en massa skjutreglage för att individuellt reglera styrkan på olika ljudkanaler:

Ett riktigt mixerbord

Många datorer har en liknande mixer, i mjukvara, även här med skjutreglage för att individuellt reglera styrkan på olika ljudkanaler:

En mixer i datorn

Ofta kan man ställa in vilka kanaler som ska finnas med, så att man kan lägga till och ta bort skjuteglage på mixern:

Inställningar för mixern i datorn

Nu ska vi simulera en mixer i telefonen med hjälp av en MIDlet. En mycket enkel lösning ser ut så här:

En mixer i telefonen

MIDleten behöver inte alls se ut som i exemplet ovan. Det går att göra mer avancerade (och snyggare!) saker genom att rita på en Canvas. Den här bilden är bara ett montage, men kan kanske ge alternativa idéer:

En mixer i telefonen

Vi ska bara göra själva gränssnittet, så man kan lägga till och ta bort skjutreglage, och sen ändra vad skjutreglagen är inställda på. Vi behöver alltså inte mixa något ljud!

Programmet behöver inte se ut som i exemplen ovan. Det här är de krav som finns på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 14 maj 2009