Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Hemtentamen 2008-08-30

Det här är hemtentan som går lördag 30 augusti 2008 i kursen Mobiltelefonapplikationer med Java ME. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) senast klockan 08:00 söndag 31 augusti 2008.
  2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  4. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa (se mobilnumret ovan), för jag lovar inte att jag kollar e-posten under dagen.
  5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter. Om applikationen bara består av en enda Java-fil kan man i stället skicka bara den filen.
  6. Om du inte senast på måndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
  7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Bakgrund

Den förra hemtentan (31 maj 2008) gick ut på att man skulle använda klassen Canvas för att rita upp tre figurer:

En bild med tre objekt

Det skulle också gå att ändra placering och storlek på de tre figurerna:

Kommandon för att ändra på bilden   Formuläret för att ändra cirkeln   Nu har vi flyttat på cirkeln

Här finns källkoden till en lösning till den hemtentan:

Uppgiften

Vi ska komplettera programmet med följande två saker:

Övriga krav på programmet:


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 29 augusti 2008