Mobiltelefonapplikationer med J2ME: Hemtentamen 2007-03-10

Det här är hemtentan som går lördag 10 mars 2007 i kursen Mobiltelefonapplikationer med J2ME.

Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), telefon 070-7347013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) senast klockan 08:00 söndag 11 mars 2007.
  2. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
  3. Ibland kan det ta lång tid för e-post att komma fram, så om du har brådskande frågor om tentan kan det vara säkrast att ringa. Mitt mobilnummer är 070-7347013.
  4. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter. Om applikationen bara består av en enda Java-fil kan man i stället skicka bara den filen.
  5. Om du inte senast på söndagen fått epost från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig.
  6. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

Vi ska göra en MIDlet som hjälper oss att hålla reda på träningstider. Den viktigaste skärmbilden i programmet är den här, där man kan välja vilken aktivitet man ägnat sig åt, och hur länge:

Skärmbild för att lägga in ett nytt pass

Det ska gå att lägga in nya träningsformer, till exempel med en sån här skärmbild:

Skärmbild för ny träningsform

Dessutom måste det gå att få fram en lista på de sammanlagda träningstiderna per träningsform. (Träningstiderna för exempelvis alla löpningspass ska alltså summeras.)

Skärmbild med sammanställning

Skärmbilderna behöver inte se ut exakt som i exemplen ovan, men den beskrivna funktionaliteten ska finnas med.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 10 mars 2007