Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Betygskriterier

Som i alla programmeringskurser är målet att studenten ska kunna programmera, vilket kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Programmen som studenten skriver ska fungera korrekt, de ska inte vara onödigt svåra att hantera för användaren, och de ska inte vara onödigt svåra att förstå för den som läser dem.

För betyget G (godkänd) krävs:

Studenten ska självständigt eller med viss hjälp kunna utveckla mindre tillämpningsprogram för mobiltelefoner med Java ME, med hjälp av WTK, Eclipse eller annan programmeringsomgivning, som använder gränssnitt med flera olika skärmbilder (klassen Displayable, inklusive Form och Canvas), och med lagring av data såväl internt i programmet som externt i ett postlager.

Studenten ska ha förståelse för hur små datorer, som smarta mobiltelefoner och handdatorer, skiljer sig från vanliga skrivbordsdatorer, vilka begränsningar de har, och hur de skillnaderna påverkar konstruktion och utveckling av program. De tillämpningsprogram som studenten utvecklar ska alltså verkligen gå att använda på ett bra sätt på vanliga mobiltelefoner i vanliga situationer.

För betyget VG (väl godkänd) krävs:

Studenten ska självständigt kunna hitta på en tillämpning som lämpar sig för användning på mobiltelefoner och Java ME, och utveckla den, även med nyttjande av andra gränssnitt, paket och tekniker än de som gåtts igenom i kursen.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 17 januari 2010