Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Kursvärdering våren 2010

Det här är en sammanställning av kursvärderingen som genomfördes efter vårterminen 2010. Läraren skickade ut ett brev till de studenter som deltagit i hemtentan under vårterminen, där de uppmanades att fylla i ett webbformulär med frågor om kursen.

Kursvärderingarna i original finns tillgängliga för den som vill läsa dem.

Kort sammanfattning: Det börjar bli dags för en Android-kurs i stället.

Utfall

10 studenter var registrerade på kursen under vårterminen.
3 studenter deltog i hemtentan (varav en del kan ha gått kursen under en tidigare termin).
2 kursvärderingar lämnades in.

Frågorna

  1. Jag tentade den här terminen, men jag gick egentligen kursen:
  2. Ungefär hur många timmar, inklusive allt, har du lagt ner på kursen?
  3. Hur många veckor har du hållit på med kursen?
  4. Skriv vad du tyckte var bra med kursen, och som vi bör göra likadant nästa gång kursen går:
  5. Skriv vad du tyckte var dåligt med kursen, och som vi bör göra annorlunda nästa gång kursen går:
  6. Finns det några råd som du skulle vilja ge
    till en student som just ska börja läsa den här kursen?

  7. Finns det några fler frågor som borde varit med på kursvärderingen?

Kursledarens kommentarer


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 18 augusti 2010