Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Hemtentamen 2008-01-19

Det här är hemtentan som går lördag 19 januari 2008 i kursen Mobiltelefonapplikationer med Java ME. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

 1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se) senast klockan 08:00 söndag 20 januari 2008.
 2. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
 3. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig).
 4. Ibland kan det ta lång tid för e-post att komma fram, så om du har brådskande frågor om tentan kan det vara säkrast att ringa till mobilnumret ovan.
 5. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter. Om applikationen bara består av en enda Java-fil kan man i stället skicka bara den filen.
 6. Om du inte senast på söndagen fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar).
 7. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. Tillsammans med godkända inlämningsuppgifter ger detta betyget G på hela kursen. Om man vill ha betyget VG ska man dessutom själv hitta på och göra en mindre projektuppgift.

Uppgiften

När man tränar, och har ett antal olika övningar som man ska gå igenom, till exempel armhävningar och sit-ups, kan det vara svårt att komma ihåg vilka av övningarna som man gjort. Därför ska vi göra ett program som hjälper oss med våra träningspass, så vi inte glömmer någon av de övningar som vi tänkt göra.

Man ska kunna markera vilka övningar man gjort, till exempel i en lista:

Krysslistan före tillägget

Från början är listan tom, och det ska gå att lägga till nya övningar:

Kommandot för att lägga till en ny övning     Formuläret för att lägga till en ny övning     Krysslistan efter tillägget

Krav på programmet:

 1. Det ska gå att mata in nya övningar. Då matar man bara in namnet på övningen, till exempel Knäböjningar, och sen dyker den upp i listan, omarkerad.
 2. Man ska kunna markera en övning i listan.
 3. Man ska kunna avmarkera en övning i listan, ifall man råkade kryssa fel.
 4. Programmet får inte krascha.
 5. Alla data måste kunna sparas på något sätt, så att man inte måste mata in alla övningarna och markeringarna på nytt om programmet stängs av. En möjlighet är att använda ett postlager, som i som i inlämningsuppgift 3. Man kan spara programmets data i postlagret när man ger kommandot Avsluta, som sparar och avslutar programmet, och varje gång programmet startas kollar det om det finns ett sparat postlager, och läser i så fall in det. Man kan också göra alternativa lösningar, till exempel genom att kontinuerligt spara alla ändringar.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@tech.oru.se), 18 januari 2008