Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Inlämningsuppgift 1

Skapa en MIDlet och kör i emulatorn. MIDleten ska kunna visa två texter: dels ditt namn, och dels en text som talar om vilken uppgift det är. Det ska gå att växla mellan texterna med kommandon. Det ska också finnas ett kommando för att avsluta programmet.

(Det finns minst två sätt att lösa uppgiften: antingen att ha två olika TextBox-objekt som man kan växla mellan, eller en enda TextBox som man byter text i.)

Exempel på hur en lösning kan se ut:

Emulatorn med ett exempel på en lösning av uppgiften: namnrutan     Emulatorn med ett exempel på en lösning av uppgiften: uppgiftsrutan

Redovisning

Ta två bilder av emulatorn, med de två texterna, i form av bitmap-bilder, GIF-bilder eller PNG-bilder, och skicka bilderna med e-post till läraren. (JPEG funkar också, men blir inte lika snyggt för den här typen av bilder. Specialformat, som Photoshops särskilda sparfiler, kan jag förmodligen inte titta på.)

Om samarbete: Varje student ska göra en egen lösning, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med.

Skriv gärna i ärenderaden på brevet vilken kurs det handlar om, till exempel "Java ME-uppgift 1", och inte bara "Uppgift 1".

Föregående lektion | Lektionslista | Nästa lektion


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 22 oktober 2007