Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Projektuppgiften

Om man vill ha betyget VG på kursen ska man hitta på och göra en egen applikation, förutom de tre vanliga inlämningsuppgifterna.

Uppgiften bör vara av ungefär samma storlek och svårighet som inlämningsuppgift 3. Programmet måste också använda något av de mer avancerade (roliga!) gränssnitten, till exempel Location-API:et (GPS), Bluetooth, Internet-kommunikation, eller liknande. Det blir lite tråkigt med bara formulär och postlager.

Det finns ingen egentlig tidsgräns, men man bör bli klar med uppgiften under ungefär samma termin som man gick kursen.

En administrativ detalj: Ibland är det studenter som tänker göra en projektuppgift, men som aldrig blir klara. Om det tar mer än en månad innan jag får uppgiften, brukar jag därför skicka in betyget G till LADOK. Om studenten skickar in uppgiften senare, och får den godkänd, så ändrar vi betyget i LADOK till VG.

Gör så här:

  1. Hitta på ett förslag på en applikation som du vill göra. Den kan vara vad som helst. (Spel? Nyttighetsprogram? En klient för nånting? Mp3-spelare anpassad för ljudböcker?) Kom ihåg att programmet ska använda något av de roligare gränssnitten.
  2. Skicka förslaget till mig med e-post, så jag kan försöka kolla att det verkar rimligt, och inte för svårt/lätt/stort/litet.
  3. Vänta på svar från mig.
  4. Gör programmet.
  5. Skicka resultatet till mig med e-post.
  6. Den enda dokumentation som behöver skickas med är så mycket som behövs för att jag ska klara av att köra det. Om det framgår av sig självt, så behövs ingen dokumentation alls, men annars måste man tala om vad programmet gör, hur man installerar och startar det, och hur man använder det. (Och underskatta inte hur dum jag är.)

Om samarbete: Varje student ska hitta på en egen projektuppgift, utföra den, och skicka in den. Det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Och notera att det fortfarande ska vara ett eget projekt, som man åtminstone i huvudsak utfört ensam.
Vill man arbeta flera personer med samma projekt, så kontakta mig först.

Föregående lektion | Lektionslista


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 29 augusti 2008