Mobiltelefonapplikationer med Java ME: Lektion 8

Idag: Gränssnitt och data.

Den här lektionen är inte klar än, men den kommer att beskriva hur ens data samtidigt kan finnas i tre upplagor när man kör programmet: persistent lagrade, till exempel i en databas, lagrade i programmets arbetsminne, och visade i användargränssnittet.

Föregående lektion | Lektionslista | Inlämningsuppgift 2


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 29 augusti 2008