Databasteknik

Detta är hemsidan för kursen Databasteknik (på engelska: Database Technology), som ges i november-januari höstterminen 2021. Länkar till tidigare kurstillfällen finns här.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 44-2, med den schemalagda undervisningen koncentrerad före jul och en tenta i januari. Den är i första hand tänkt för studenter som läser årskurs 2 på Dataingenjörsprogrammet, men alla är välkomna att gå den. Kursen har inga andra högskolekurser som förkunskapskrav, så för att gå kursen räcker det med grundkunskaper om datorer och hur man hanterar dem.

Förra året gick kursen på distans, med undervisning och handledning i Zoom, men nu ska Corona-pandemin i huvudsak vara över, så den här gången är det en normal campus-kurs.

Snabblänkar: Föreläsningar | YouTube (spellista) | Övningar (1 2 3 4 5 6 7) | Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5) | Mimer-intro | Mimer-FAQ

Allmän information om kursen

Nyheter

Alla nyheter publiceras som anslag i Blackboard.

Videofilmade föreläsningar från 2021 på YouTube

Det här är filmerna från årets föreläsningar. De finns också i den här YouTube-spellistan: Databasteknik 2021

Nr Innehåll Video
1 Databaser och databashanterare del 1, del 2
2 Datamodellering med ER-diagram del 1, del 2
3 EER-diagram, modellering av hierarkier, generalisering del 1, del 2
4 Relationsmodellen, översättning från ER-diagram del 1, del 2
5 Grunder om SQL del 1, del 2
6 Integritetsvillkor. Säkerhet. Personlig integritet och GDPR. del 1, del 2
7 Normalformer och normalisering del 1, del 2
8 SQL: fortsättning del 1, del 2
9 Index och prestanda. Transaktioner. del 1, del 2
10 SQL i program. Lagrade procedurer. Triggers och aktiva databaser. del 1, del 2
11 Gästföreläsning med Karl-König Königsson från Mimer
12 Databaser och Webben. XML. JSON. del 1, del 2
Några andra (kortare) filmer:
Att använda Mimer: Batch SQL och DBVisualizer
Studieteknik
Återkoppling på inlämningsuppgift 1
Återkoppling på inlämningsuppgift 2
Återkoppling på inlämningsuppgift 3

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Man ser bäst om man tittar på filmerna i högsta upplösningen och i fullskärmsläge. Vi har köpt en bättre mikrofon och ska spela in nya filmer med tydligare ljud. Titta också på sidan med kursinnehållet för fler YouTube-filmer.

Nr Innehåll Video
1 Databaser och databashanterare del 1, del 2
2 Datamodellering med ER-diagram del 1, del 2
3 Mer om datamodellering del 1, del 2
4 Relationsmodellen, översättning från ER-diagram del 1, del 2
5 Grunder om SQL del 1, del 2
6 Integritetsvillkor. Säkerhet. del 1, del 2
7 Normalformer och normalisering del 1, del 2
8 SQL: fortsättning del 1, del 2
9 Index och prestanda. Transaktioner. del 1, del 2
10 Lagrade procedurer. Triggers. Databasbaserade webbplatser. XML. del 1, del 2
11 Microsoft Access. MySQL. Access, MySQL

Kursmaterial

Kurslitteratur

Användbara länkar

Informationsvärdering


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 27 augusti 2022

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser