Databasteknik

Detta är hemsidan för kursen Databasteknik (på engelska: Database Technology), som ges i november-januari höstterminen 2020. Länkar till tidigare kurstillfällen finns här.

Kursen ges på halvfart och håller på vecka 45-3, med den schemalagda undervisningen koncentrerad före jul. Den är i första hand tänkt för studenter som läser första terminen på Dataingenjörsprogrammet, men alla är välkomna att gå den. Kursen har inga andra högskolekurser som förkunskapskrav, så för att gå kursen räcker det med grundkunskaper om datorer och hur man hanterar dem.

På grund av Corona-epidemin ges den här kursen i år huvudsakligen på distans, även om det finns labblokaler bokade på labbtiderna för den som eventuellt behöver tillgång till datorer. Lektioner och handledning görs via Zoom, på de tider som finns bokade i schemat. Även labbhandledningen är alltså, åtminstone tills vidare, via Zoom.

Länk till Zoom-möten för kursen (bara på de schemalagda tiderna):
https://oru-se.zoom.us/j/9681240908 för Thomas möten
https://oru-se.zoom.us/j/62563367269 för Hadis möten

Snabblänkar: Föreläsningar | YouTube (spellista) | Övningar (1 2 3 4 5 6 7) | Inlämningsuppgifter (1 2 3 4 5) | Mimer-intro | Mimer-FAQ

Allmän information om kursen

Nyheter

Alla nyheter publiceras som anslag i Blackboard.

Videofilmade föreläsningar från 2012 på YouTube

Man ser bäst om man tittar på filmerna i högsta upplösningen och i fullskärmsläge. Vi ska köpa en bättre mikrofon. Titta också på sidan med kursinnehållet för fler YouTube-filmer.

Nr Innehåll Video
1 Databaser och databashanterare del 1, del 2
2 Datamodellering med ER-diagram del 1, del 2
3 Mer om datamodellering del 1, del 2
4 Relationsmodellen, översättning från ER-diagram del 1, del 2
5 Grunder om SQL del 1, del 2
6 Integritetsvillkor. Säkerhet. del 1, del 2
7 Normalformer och normalisering del 1, del 2
8 SQL: fortsättning del 1, del 2
9 Index och prestanda. Transaktioner. del 1, del 2
10 Lagrade procedurer. Triggers. Databasbaserade webbplatser. XML. del 1, del 2
11 Microsoft Access. MySQL. Access, MySQL

Kursmaterial

Kurslitteratur

Användbara länkar


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 22 augusti 2021

Valid HTML 4.01! Viewable With Any Browser