Örebro universitet
Institutionen för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)

Tentamen i

Databasteknik
för D1 m fl

onsdag 16 augusti 2017

Gäller som tentamen för:
DT105G Databasteknik, provkod 0100


Hjälpmedel: Ordbok för översättning.
Poängkrav: Maximal poäng är 35. För godkänt betyg krävs 21 poäng, varav minst fyra poäng på uppgift 1 och minst fem poäng på uppgift 2.
Resultat: Meddelas på kursens hemsida eller via e-post senast onsdag 6 september 2017.
Återlämning av tentor: Elektroniskt via Studentforum.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070 - 73 47 013.LYCKA TILL!

Scenario till uppgifterna

Vi ska göra en databas över flygplan och flygpassagerare. Som illustration visar vi Airbus A380, som är världens största passagerarflygplan. Beroende på vilken inredning man valt, kan det ha plats för upp till 853 passagerare.

Airbus A380. Av: Roman Zelentsov (Rulexip). Licens: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.
Airbus A380. Av: Roman Zelentsov (Rulexip). Licens: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

I databasen ska vi lagra följande:

Uppgift 1 (5 p)

Rita ett ER- eller EER-diagram för den beskrivna databasen. Använd informationen i scenariot ovan, men tänk också på att det ska gå att svara på frågorna i uppgift 3 nedan.

ER- och EER-diagram kan ritas på flera olika sätt. Om du använder en annan notation än kursboken, måste du förklara den notation som du använder.

Uppgift 2 (6 p)

Implementera den beskrivna databasen i relationsmodellen, dvs översätt ER-diagrammet till tabeller.

Du behöver inte skriva create table-kommandon i SQL, men du ska ange vilka relationer som finns och vilka attribut varje relation innehåller. Ange också alla kandidatnycklar, vilken av dessa som är primärnyckel, samt vilka referensattribut som finns och vad de refererar till.

Implementationen ska vara bra.

Uppgift 3 (10 p)

Formulera följande frågor i SQL. Definiera gärna vyer om det underlättar, men skapa inte nya tabeller.

a) (1p) Vilka olika modeller av flygplan tillverkas av tillverkaren Airbus?

b) (2p) Vilka nationaliteter finns representerade bland passagerarna på flight nummer 4711?

c) (2p) Det finns bara en enda passagerare som heter Anna Alm i databasen. Vilka flygplanstyper har hon flugit med?

d) (2p) Vilka passagerare som inte är från USA har någon gång flugit med ett flygplan av typen SR-71 Blackbird från tillverkaren Lockheed?

e) (3p) Vi ska leta efter fel i databasen, så vi vill ha svar på följande fråga: Vilka flighter har fler passagerare än vad flygplanstypen har plats för?

Uppgift 4 (4 p)

Databasen innehåller realistiska mängder data, vilket innebär tusentals flygplanstyper, tiotusentals flygplan, miljoner flighter och hundratals miljoner passagerare. SQL-frågorna a, b och c i uppgift 3 körs väldigt ofta (men kanske med andra konstanter, till exempel att man söker efter Boeing i stället för Airbus). De tar för lång tid att köra, och behöver snabbas upp. Vi märker att det inte finns några index alls i databasen, inte ens på nycklar.

a) Vilka index bör man skapa för att dessa frågor ska gå snabbare?

b) Nämn ett index som inte skulle snabba upp dessa frågor, och förklara varför det inte skulle göra det.

Uppgift 5 (5 p)

I uppgift 2, när man ska skapa tabeller, står det att implementationen ska vara bra. Här är ett försök att skapa en av tabellerna, men tyvärr blev det inte så bra. Tabellen är inte så väl normaliserad som man helst skulle vilja.

Flighter
Flightnr Start Plan Tillverkare Modell Maxpassagerare
1 2017-01-02 SE-KSG Airbus A380 853
2 2017-02-09 SE-KSG Airbus A380 853
3 2017-02-09 SE-KOD Boeing 747 660
4 2017-08-10 SE-KOD Boeing 747 660
5 2017-08-12 SE-BLX Boeing 747 660

a) Vilka fullständiga funktionella beroenden finns i tabellen?
b) Vilken är den högsta normalform, av 1NF, 2NF, 3NF och BCNF, som tabellen uppfyller?
c) Varför uppfyller tabellen inte den närmast högre normalformen?
d) Beskriv något problem som finns i den här tabellen, och som man skulle slippa med en högre normalform.

Uppgift 6 (5 p)

Förklara kort vad följande termer från databasområdet betyder! Det kan vara lämpligt med 2-4 meningar om varje term.

a) integritetsvillkor
b) transaktion
c) lagrad procedur
d) trigger
e) XML