Örebro universitet
Institutionen för teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)
Tentamen i

Databasteknik
för D1, SDU1 m fl

tisdag 10 januari 2012

Gäller som tentamen för:
DT1012 Datateknik A, Databasteknik, provkod 0100
DT1007 Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, provkod 0310
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel.
Poängkrav: Maximal poäng är 34.
För betyget 3 respektive G krävs 21 poäng.
För den som följt kursen hösten 2011 ger varje i tid inlämnad inlämningsuppgift en extra poäng.
Den som inte gått kursen hösten 2011 får dessa (fem) extrapoäng ändå.
Resultat och lösningar: Meddelas på kursens hemsida eller via e-post senast tisdag 31 januari 2012.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas på universitetets centrala tentamensutlämning.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070 - 73 47 013.LYCKA TILL!

Scenario till uppgifterna

Biblioteket. Licens: Gör vad ni vill, alternativt Creative Commons CC0.

Universitetsbiblioteket i Örebro behöver en databas. Man ska lagra böcker, låntagare och utlånade böcker. Det här är ett ER-diagram för databasen:

Ett ER-diagram för biblioteket

Här är några förklaringar om de saker man vill lagra i databasen:

Uppgift 1 (6 p)

a) Om du jämför med hur världen ser ut på riktigt, finns det (åtminstone) en sak i ER-diagrammet som är fel. Vilken?

b) Implementera den beskrivna databasen i relationsmodellen, dvs översätt ER-diagrammet till tabeller. (Utgå från ER-diagrammet, även om det inte stämmer med världen.)

Du behöver inte skriva create table-kommandon i SQL, men du ska ange vilka relationer som finns och vilka attribut varje relation innehåller. Ange också alla kandidatnycklar, vilken av dessa som är primärnyckel, samt vilka referensattribut som finns och vad de refererar till.

Implementationen ska vara bra.

Uppgift 2 (5 p)

Medan de väntade på att du skulle bli klar med uppgift 1 gjorde personalen på biblioteket en egen databas, så att de nödtorftigt kunde lagra böckerna och vilka som lånar dem. Den består av den här tabellen, som heter BöckerOchLån:

ISBN Titel Exemplarnummer Skick Låntagare Adress Återdatum
978-91-44-04449-1 Databasteknik 1 Dålig Bo Ek Vägen 4 2012-01-19
978-91-44-04449-1 Databasteknik 2 Som ny Anna Berg Stigen 7 2012-02-01
978-91-44-04449-1 Databasteknik 3 Som ny null null null
978-91-44-07606-5 Vägen till C 1 Bra Bo Ek Vägen 4 2012-01-19
978-91-44-07606-5 Vägen till C 3 Som ny Cassius Clay Torget 2 2012-01-29

a) Vilka kandidatnycklar finns i tabellen?

b) Vilka fullständiga funktionella beroende finns i tabellen?

c) Vilken är den högsta normalform som tabellen uppfyller, av 1NF, 2NF, 3NF och BCNF? (Ledtråd: Det är inte BCNF.) Motivera svaret!

d) Beskriv ett problem som finns i den här tabellen, men som man skulle slippa om den hade uppfyllt BCNF.

Uppgift 3 (10 p)

Formulera följande frågor i SQL. Definiera gärna vyer om det underlättar. (Använd dina tabeller från uppgift 1.)

a) Jag heter Thomas Padron-McCarthy och är författare. Vilket land kommer jag ifrån?

b) Jag heter Thomas Padron-McCarthy och har skrivit en bok. Vad har den boken för titel?

c) Hur många exemplar av boken med titeln Databasteknik finns just nu inne, alltså är inte utlånade? Vi vill veta antalet.

d) Finns det några böcker som är med i databasen, men där vi inte har några exemplar? Vi vill veta ISBN-nummer och titel på dessa böcker.

e) Vad är ISBN-numret och titeln på den bok som biblioteket har i flest antal exemplar?

Uppgift 4 (5 p)

a) (3p) Databasen innehåller tiotusentals låntagare och miljoner böcker, författare och lån. De tre SQL-frågorna a, b och c i uppgiften ovan körs ofta (men med andra konstanter, till exempel andra personnamn än Thomas Padron-McCarthy) och behöver snabbas upp. Vi märker att det inte finns några index alls i databasen, inte ens på nycklar. Vilka index bör man skapa för att just de frågorna ska gå snabbt att köra? Motivera svaret!

b) (1p) Vad är det för skillnad på ett index och en primärnyckel?

c) (1p) Hur kan index göra att samma SQL-frågor går snabbare att köra? Om SQL-koden inte har ändrats, borde det väl ta precis lika lång tid att köra frågan som innan man skapade indexen?

Uppgift 5 (3 p)

Vilken databashanterare bör vi välja för vår databas? Nämn tre olika databashanterare, och tala om varför, eller varför inte, de passar för den här tillämpningen.

Uppgift 6 (2 p)

Vi kommer på att författare och låntagare alla är personer, med nummer och namn, och vill införa denna generalisering i ER-diagrammet. Rita om hela ER-diagrammet i scenariot till ett EER-diagram med arv enligt detta. Tänk på att sambandstyperna ska gå till rätt entitetstyp.

Uppgift 7 (3 p)

När en bok lämnas tillbaka ska noteringen om att den är utlånad (den som syns i sambandstypen Lånar) strykas ur databasen. Skriv en trigger (med create trigger) som gör att det då automatiskt görs en notering i databasen om att boken varit utlånad (sambandstypen Har lånat).