Örebro universitet
Institutionen för teknik
Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se)
Tentamen i

Databasteknik
för D1, SDU1 m fl

onsdag 19 augusti 2009 kl 08:15 - 12:15

Gäller som tentamen för:
DT1012 Datateknik A, Databasteknik, provkod 0100
DT1007 Datateknik A, Tillämpad datavetenskap, provkod 0310
Hjälpmedel: Inga hjälpmedel.
Poängkrav: Maximal poäng är 40.
För betyget 3 respektive G krävs 20 poäng.
Resultat och lösningar: Meddelas på kursens hemsida eller via e-post senast onsdag 9 september 2009.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas på institutionen. Man kan också få sin rättade tenta hemskickad.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070 - 73 47 013.LYCKA TILL!

Scenario till uppgifterna

Musiktjänsten Snuttify gör det möjligt för användare att lyssna på musik via nätet.

DJ

Personen som sitter dygnet runt på Snuttifys kontor och spelar skivor börjar emellertid tröttna på det, så nu vill man ha en datoriserad lösning som bygger på en databas.

Man behöver lagra följande saker i databasen:

Uppgift 1 (5 p)

Rita ett ER- eller EER-diagram för den beskrivna databasen. Använd informationen i scenariot ovan, men tänk också på att det ska gå att svara på frågorna i uppgift 4 nedan.

ER- och EER-diagram kan ritas på flera olika sätt. Om du använder en annan notation än kursboken, måste du förklara den notation som du använder.

Uppgift 2 (6 p)

Implementera den beskrivna databasen i relationsmodellen, dvs översätt diagrammet till tabeller.

Du behöver inte skriva create table-kommandon i SQL, men du ska ange vilka relationer som finns och vilka attribut varje relation innehåller. Ange också alla kandidatnycklar, vilken av dessa som är primärnyckel, samt vilka referensattribut som finns och vad de refererar till.

Implementationen ska vara bra.

Uppgift 3 (5 p)

Att "implementationen ska vara bra" i frågan ovan innebär bland annat att tabellerna ska uppfylla vissa normalformer.

a) (2p) Vilken normalform vill man normalt att tabellerna i en databas ska uppfylla? Varför?

b) (3p) Välj en av tabellerna i din lösning på uppgift 2 ovan, och ange vilken som är den högsta normalform som den uppfyller. Visa också varför det är så!

Uppgift 4 (10 p)

Formulera följande frågor i SQL.

a) (1p) Vilket lösenord har användaren med loginnamnet l33th4xx0r?

b) (2p) Vilka låtar finns med på skivan Burt's nr. 2 med bandet Burt's?

Burt's nr. 2

c) (2p) Vilka av artisterna som finns med i databasen har inga skivor inlagda?

d) (2p) Hur många låtar hör till genren Techno-Industrial?

e) (3p) Vilken låt har fått högst genomsnittsbetyg?

Definiera gärna vyer om det underlättar, men skapa inte nya tabeller.

Uppgift 5 (3 p)

Databasen innehåller realistiska mängder data, dvs miljoner användare, tiotusentals skivor, och så vidare. De två SQL-frågorna a och b i uppgiften ovan körs väldigt ofta (men med andra konstanter) och behöver snabbas upp. Vi märker att det inte finns några index alls i databasen, inte ens på nycklar. Vilka index bör man skapa för att just de frågorna ska gå snabbt att köra? Förklara varför!

Uppgift 6 (3 p)

Snuttifys databas ska kunna administreras av Snuttifys personal via webben. Vilka tekniker kan man använda för att de ska kunna komma åt databasen via webben? Förklara kort hur de olika teknikerna fungerar.

Uppgift 7 (3 p)

Vilken databashanterare bör Snuttify välja för sin databas? Nämn några förslag på databashanterare, och tala om varför, eller varför inte, de passar för Snuttifys tillämpning.

Uppgift 8 (5 p)

a) (3p) Visa med ett par enkla exempel vad man har SQL-kommandona grant och revoke till. Glöm inte att förklara vad som händer!

b) (2p) Visa hur man kan kombinera grant och revoke med vyer för att ge en mer finkornig kontroll av vad användarna får göra med databasen.