Databasteknik: Inlämningsuppgift 4 - Normalisering

I tabellen med uppgifter står när det är meningen att du ska göra den här uppgiften, och när den senast ska lämnas in.

Mål

Förberedelser

Vi föreslår att studenten läser om normalformer och normalisering i kursboken, och att studenten läser detta med flit och noggrannhet: Repetera också övning 3, där du skapade och analyserade demodatabasen.

Scenario

Du är fortfarande DBA för demodatabasen. Det finns en del problem med designen av den databasen, och det är ditt jobb att använda teorin för normalisering för att hitta dessa problem, och åtgärda dem.

Uppgift

Analysera var och en av tabellerna i demodatabasen, och bestäm om den uppfyller BCNF. Om den inte gör det, modifiera den så att den gör det. Man kan behöva ersätta den med två eller flera nya tabeller.

När du gör uppgiften, så antag att stadsnamn är unika, dvs att det inte kan finnas två städer med samma namn. Detta innebär att det finns ett funktionellt beroende mellan city och state.

Några ledtrådar

Redovisning

Lämna in en skriftlig rapport. Rapporten ska innehålla:

Alla inlämningsuppgifter lämnas till Ali Abdul Khaliq (ali-abdul.khaliq@oru.se). Man kan lämna den på papper, antingen direkt till honom eller till Thomas, eller i brevlådan utanför dörren till korridoren där studievägledningen sitter. Det går också bra att skicka den med e-post, och då helst som pdf. Skriv på ett språk som den som ska läsa rapporten förstår!

Bestäm målgruppen för rapporten (se Hur man skriver en rapport) och ange i rapporten vad du förväntar dig av läsaren. Men skriv inte för en databaslärare som redan vet allt som du kommer att skriva!

Tanken är att i första hand ska två studenter arbeta tillsammans, och lämna in en gemensam rapport, men det går också bra med grupper, och rapporter, på en eller tre studenter.

Man får samarbeta i större grupper, men då måste man ändå lämna in en rapport per grupp om en till tre studenter. Dessutom måste varje rapport ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 25 oktober 2016