Örebro universitet
Akademin för naturvetenskap och teknik
Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se)


Tentamen i

Databasteknik II

för D3 m fl

lördag 19 november 2011

Gäller som tentamen för:
DT3001 Datateknik C, Databasteknik II, provkod 0100
Hjälpmedel: Miniräknare.
Poängkrav: Maximal poäng är 30.
För godkänt betyg (3 respektive G) krävs 15 poäng.
Resultat: Meddelas på kursens hemsida eller via e-post senast lördag 10 december 2011.
Återlämning av tentor: Efter att resultatet meddelats kan tentorna hämtas på universitetets centrala tentamensutlämning.
Examinator och jourhavande: Thomas Padron-McCarthy, telefon 070 - 73 47 013.LYCKA TILL!

Uppgift

På kursens webbplats finns en beskrivning av kursens innehåll
(http://basen.oru.se/kurser/db2/2010-2011-p34/innehall.html).
Den ser ut ungefär så här:
  1. SQL inuti ett program: ODBC, ESQL, JDBC, ADO.NET
  2. Tid i databaser, temporala databaser
  3. Objektorienterade och objektrelationella databaser
  4. Datautvinning ("data mining") och datalager ("data warehouses")
  5. Transaktionshantering och ACID-transaktioner: hur databashanteraren fungerar internt
  6. Lagringsstrukturer och hur man kan räkna ut tiden det tar att köra en databasfråga
  7. Frågeexekvering och frågeoptimering (heuristisk och kostnadsbaserad)
  8. Distribuerade databaser, multidatabaser
  9. Legacy databases, mediatorer
Välj ut sex av dessa nio ämnen, och skriv en introduktion om vart och ett av dem. Målgruppen är någon som kan "datorer" och programmering, och som gått en grundkurs om databaser.

Det kan vara lämpligt med en eller kanske två A4-sidor text per ämne för själva beskrivningen. Men ha gärna med förklarande exempel, och i så fall kan det gå åt en del ytterligare papper för exemplen.

Varje ämne kan kan ge högst fem poäng, alltså totalt trettio poäng.

Observera: Det finns nio ämnen att skriva om, men skriv inte om alla. Skriv om (högst) sex av de nio ämnena. (Skulle du skriva om fler, räknas de med högst poäng bort.)