Databasteknik II: Inlämningsuppgifter

Kursen innehåller ett antal inlämningsuppgifter som ska redovisas skriftligt, och om möjligt muntligt. Studenter som läser kursen på distans skickar in sina lösningar med e-post. I tabellen nedan står vilken eller vilka veckor vi rekommenderar att campuskursens studenter gör, och lämnar in, uppgifterna. På campuskursen är det inte en uppgift per bokat labbtillfälle.

Inlämningsuppgifterna ska göras, och lämnas in, före tentan. På en tidigare tenta var det ganska många som inte gjort inlämningsuppgifterna, och som kanske inte hunnit läsa så mycket i kurslitteraturen innan tentan, men som chansade på att när tentafrågorna väl kom upp skulle det kunna gå att leta upp svaren i boken och med Google. Därför gick det åt ganska mycket tid för de studenterna att skriva, och för mig som lärare att läsa, svar som egentligen inte hade särskilt stor chans att bli godkända.

När kursen är slut är kursen slut, och vi prioriterar därför inte rättningen av uppgifterna. Uppgifter som lämnas in då hamnar underst i prioritetshögen. I värsta fall blir de inte rättade förrän nästa gång kursen går.

Kursen går på kvartsfart, och håller på hela vårterminen. Man får lägga upp arbetet med inlämingsuppgifterna hur man vill, men i tabellen nedan finns rekommenderade veckor, och även för den som läser kursen på halvfart och alltså räknar med att vara klar med alla labbarna redan i mars.

Inlämningsuppgift Gissad tid Halvfart Kvartsfart
1. Transaktioner och lås 6 timmar Vecka 4-5 Vecka 4-5
2. Transaktioner och loggfilen 10 5 6-7
3. Frågeoptimering i Mimer 6 6 8-9
4. ODBC 12 7 10-11
5. JDBC 6 8 12-13
6. ADO.NET, Entity Framework 6 9 14-15
7. Amos II 8 10 16-17
8. Frågeoptimering i Amos II 16 11 18-19

Betyg:

Om källor och samarbete:
  • Varje grupp (som normalt består av en eller två studenter) ska göra en egen lösning av varje inlämningsuppgift, och skicka in den, men det är inte förbjudet att samarbeta eller fråga andra studenter om hjälp. Däremot ska man i så fall tydligt ange vilka som man samarbetat med. Varje lösning måste ange namnet på alla som bidrog i arbetet. Samarbete är alltså tillåtet, men måste redovisas.
  • Alla källor som använts vid lösningen av uppgiften ska anges.
  • Innan man får skicka in examinationsuppgifter (dvs inlämningsuppgifterna och hemtentan) ska man fylla i fusk-enkäten.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 22 mars 2016