Databasteknik II: Kursinnehåll

Kursinnehållet (dvs vad som kan komma på tentan) definieras av de angivna delarna i någon av de angivna kursböckerna.

När kursen ges som campuskurs har vi också föreläsningar, och de viktigaste, roligaste eller på annat sätt intressanta delarna av kursinnehållet gås igenom på förelsningarna. De övas också i laborationsdelen av kursen. Men det är respektive kursbok som bestämmer vad kursen innehåller.

Det är i första hand innehållet i den svenska boken som gäller. Elmasri/Navathe tar upp mer material, och för att göra ett urval kan man jämföra med vad som tas upp på föreläsningarna.

Den här sidan, och andra sidor på kursens webbplats, kan innehålla referenser till fördjupningslitteratur och andra resurser om ämnet, men kursinnehållet bestäms fortfarande av de angivna delarna i respektive kursbok.

För att klara laborationsdelen av kursen kan man behöva studera ytterligare material, som laborationshandledningar och olika manualer.

Föreläsningarna på YouTube, samlade i en spellista.

Föreläsningarna


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 12 januari 2018