Databasteknik II: Inlämningsuppgift 7 - Amos II

Mål

Förberedelser

Uppgifter

Redovisning

Skriv ut och visa svaren på frågorna för läraren, demonstrera eventuellt, och diskutera,
eller,
skicka e-post med svaren.

Arbeta i grupper om en eller två studenter. I undantagsfall kan man arbeta i grupper om tre, men fråga läraren först.

Det är tillåtet att samarbeta i större grupper än så, men varje grupp om 1-3 studenter måste fortfarande redovisa separat, och det måste också tydligt framgå (i rapporten eller på annat sätt) vilka som deltog i samarbetet.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 15 maj 2016