Databasteknik II: Inlämningsuppgift 6 - ADO.NET

Mål

Förberedelser

Observera att om man vill använda servern basen.oru.se fungerar det inte med Mimer Data Provider, utan man måste använda ODBC-metoden.

Inledande uppgifter

 1. Ladda hem och provkör kodexemplen som finns med i Introduktion till ADO.NET.
 2. Titta på de kodexempel som finns i de två Mimer-artiklarna. Vid behov, ladda hem och provkör.
 3. Exemplen i ODBC-artikeln fungerar inte, eftersom de försöker koppla upp sig mot en databas som inte finns. Ändra så de loggar in i dbk-databasen.
 4. Exemplen i ODBC-artikeln fungerar fortfarande inte, eftersom de försöker arbeta med tabeller som inte finns i databasen. Här finns kommandon för att skapa dessa tabeller och lägga in exempeldata: skapa-databas.txt

De riktiga uppgifterna

 1. Skriv ett ADO.NET-program i C# som kan utföra åtminstone någon av operationerna från ODBC-programmet i inlämningsuppgift 4. Om man inte är van att programmera grafiska gränssnitt i Windows är det förmodligen enklast att göra ett konsolprogram. Obs! Om man vill använda servern basen.oru.se fungerar det inte med Mimer Data Provider, utan man måste använda ODBC-metoden.
 2. Skapa ett fönsterprogram i C# med ett formulär (Form) som innehåller en DataGridView som är kopplad till någon tabell i er Mimer-databas. I det här exemplet är det tabellen categories (från skapa-databas.txt):

  Fönsterprogrammet

  Det är överkurs att få Spara- och Ångra-knapparna att fungera. Resten går att göra i designverktyget och med olika guider, utan att skriva någon programkod.

  Några tips om programmet:

 3. Frivilligt: Prova på Entity Framework. Använd gärna Fabio Scopels filmer på YouTube.

Redovisning

Visa programmet för läraren, demonstrera hur det fungerar, och diskutera,
eller,
skicka e-post med fullständiga och tydliga beskrivningar av hur programmet fungerar och är uppbyggt. Skicka med väl valda och väl kommenterade testkörningar, med in- och utdata. Skicka också med källkoden, med förklaringar.

Det är lämpligt att packa ihop hela projektkatalogen som en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.

Arbeta i grupper om en eller två studenter. I undantagsfall kan man arbeta i grupper om tre, men fråga läraren först.

Det är tillåtet att samarbeta i större grupper än så, men varje grupp om 1-3 studenter måste fortfarande redovisa separat, och det måste också tydligt framgå (i rapporten eller på annat sätt) vilka som deltog i samarbetet.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 17 januari 2015