Databasteknik II: Inlämningsuppgift 5 - JDBC

Mål

Frivilligt!

Scenario

Vi ska skriva ett JDBC-program för att studera och uppdatera demo-databasen från kursen Databasteknik. Den databasen användes i några av övningarna och inlämningsuppgifterna i den kursen.

Förberedelser

Uppgifter

  1. JDBC kan byggas ovanpå ODBC, men Mimers JDBC-drivrutin gör inte så. JDBC mot Mimer har sitt eget, separata sätt att koppla upp sig mot Mimer-servern, så man behöver inte lägga in databasen i Mimer Administrator eller skapa en ODBC-datakälla.
  2. Studera och kanske provkör de JDBC-program som finns i kursboken, på Databasteknik-bokens webbplats, och i min gamla Java-kurs.
  3. Återimplementera åtminstone vissa delar från ODBC-programmet i inlämningsuppgift 4. Det räcker med att det går att göra någon ändring i databasen, och att det finns ett sätt att se resultatet av den ändringen. Välj gärna någon ändring som kan orsaka brott mot integritetsreglerna.
  4. Eventuella fel som uppstår i programmet ska hanteras på lämpligt sätt. Tänk på referensintegriteten, till exempel om man tar bort en anställd som någon annan har som chef, eller om man lägger till en anställd och som hennes chef skriver in ett nummer på en anställd som inte finns.

Redovisning

Visa programmet för läraren, demonstrera hur det fungerar, och diskutera,
eller,
skicka e-post med fullständiga och tydliga beskrivningar av hur programmet fungerar och är uppbyggt. Skicka med väl valda och väl kommenterade testkörningar, med in- och utdata. Skicka också med källkoden, med förklaringar.

Om man arbetat i en miljö som Visual Studio eller Eclipse bör man packa ihop hela projektkatalogen som en Zip-fil och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) Men döp först om Zip-filen från nånting.zip till exempelvis nånting.info för att överlista överambitiösa virusfilter.

Arbeta i grupper om en eller två studenter. I undantagsfall kan man arbeta i grupper om tre, men fråga läraren först.

Det är tillåtet att samarbeta i större grupper än så, men varje grupp om 1-3 studenter måste fortfarande redovisa separat, och det måste också tydligt framgå (i rapporten eller på annat sätt) vilka som deltog i samarbetet.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 12 februari 2015