Programmering C: Hur man frågar

En av de saker man bör lära sig när man lär sig programmera är att programmering är kommunikation, inte med datorn utan med andra människor som någon gång i framtiden ska arbeta vidare med ens program. (Eller med en själv, om tre år när man glömt hur man tänkte när man skrev det där gamla programmet.) Därför är utseendet på programkoden alltid viktig: bra namn på variabler, bra indentering, rätt val av kontrollstrukturer, och så vidare. Om exempelvis inte indenteringen stämmer med de logiska nivåerna i programmet, så blir programmet mer svårläst.

Men även andra former av kommunikation än själva programkoden är viktig när man programmerar. Många tror att programmering är ett ensamarbete, där man sitter ensam vid sin dator och arbetar, gärna i en källare utan fönster. Men sanningen är att den som arbetar med programmering ofta behöver samarbeta och kommunicera med andra människor. Ett exempel på detta är att fråga om hur man gör något, antingen direkt till en person skriftligen eller muntligen, eller till en hel gemenskap, till exempel på fråge-och-svars-webbplatsen Stack Overflow.

Att ställa frågor på ett bra sätt är faktiskt ganska svårt.

Några råd när man ska skicka en fråga via mail eller på ett forum:

Här är några länkar om hur man ställer bra frågor:

Och om hur man gör när man letar efter felen i sitt program:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 29 december 2014