Programmering C: Studieteknik

Hej blivande C-programmerare!

Välkommen till kursen Programmering C, 7.5 högskolepoäng, vid Örebro universitet. Kursen ges både som distanskurs och som campuskurs.

Allt material som du behöver till kursen, förutom kursboken och programmeringsverktyget, finns att hämta på kursens hemsida. Du kan skriva ut litteraturen på papper om du tycker att det är lättare att jobba så.

Programmeringsverktyg

Den senaste versionen av Microsofts programutvecklingsmiljö heter Visual Studio 2015. Även tidigare versioner, som 2012 och 2013 kan gå att använda.

Kursen använder sig av Microsofts programutvecklingsmiljö Visual Studio 2015. Den kan laddas ner gratis från nätet så fort du blivit registrerad på kursen.

Kursen handlar egentligen om standard-C, men för att kunna göra lite roligare saker behöver man ibland använda saker som är plattformsberoende och som går utanför standarden. Ibland måste man också göra vissa anpassningar för att programmen alls ska fungera i Microsoft-miljön.

Här kan man läsa om hur man laddar ner, installerar och använder Visual Studio 2015. Även om du går campuskursen, kan det vara bra att också kunna arbeta hemma.

Det finns två obligatoriska delar av kursen

Om hur man lär sig programmera

Det här är en programmeringskurs, och som i alla (bra) programmeringskurser räcker det inte med att läsa boken eller titta på exempel, utan man måste öva ganska mycket på att programmera själv. Det finns en hel del programmeringsövningar, och det finns ett antal inlämningsuppgifter. Arbeta med dessa, men man kan också hitta på egna övningar. Provkör olika konstruktioner för att se om du fattat rätt, och särskilt om det är något du undrar över.

Så här kan du lägga upp dina studier

Det här är ett förslag på en möjlig arbetsgång. Trivs man bättre med något annat sätt får man gärna göra så, men har man svårt att veta hur man ska göra, eller har svårt att komma igång, kan man använda det här.
  1. Läs först ett kapitel i kompendiet.
  2. Läs motsvarande föreläsningsanteckningar.
  3. Gör motsvarande omarkerade datorövningar.
  4. Använd boken (Bilting: Vägen till C) för att slå upp eventuella oklarheter.
  5. Läs kapitlet i kompendiet en gång till.
  6. Läs föreläsningsanteckningarna en gång till.
  7. Skriv av exemplen i föreläsningsanteckningarna och kör dessa i datorn.
  8. Gör datorövningar som är markerade med "om du hinner" och "om du har gott om tid".
  9. Gör hemuppgiften och rita dess strukturdiagram.

Kan du inte lösa uppgifterna kör du bara ett varv till eller så frågar du läraren.

Vänta inte med att skicka in inlämningsuppgifterna

En del studenter vill samla ihop alla inlämningsuppgifterna innan de skickar in dem. Då förlorar man möjligheten att lära sig av de kommentarer man fått, när man sen gör de följande uppgifterna.

Skicka därför helst in varje uppgift när den är klar, i stället för att vänta tills alla är klara.

Planering

Det här är en ungefärlig planering, som man kan använda som ett förslag eller som en utgångspunkt för sina studier.

Tänk på att kursen är på 7.5 högskolepoäng, vilket motsvarar 5 veckors heltidsstudier, dvs ungefär 5 * 40 = 200 timmar. Det gäller för någon sorts normalstudent, så man kan mycket väl behöva lägga ner betydligt mer tid. En del av tiden används till föreläsningar och att läsa i kursmaterialet, och för campuskursen är en del av tiden bokad i datorsalen, men en stor del av tiden, vare sig man läser distanskursen eller campuskursen, går åt just till att arbeta hemma (eller på annan icke bokad tid och plats) med övningar och inlämningsuppgifter.

Campuskursen går på halvfart och distanskursen på kvartsfart. Att kursen går på halvfart betyder att den håller på 10 veckor, men det är inte schemalagd undervisning alla veckorna, utan en del tid behövs för repetition, självstudier och examination. Då tar det kursinnehåll som motsvaras av ett kapitel i kompendiet ungefär en vecka av undervisningstiden. Att kursen är en tioveckorskurs betyder också att även om vi inte har någon schemalagd undervisning under mellandagarna (vecka 52), så är det inte jullov vi har, utan i stället är det tid för självstudier. Planera på lämpligt sätt för detta.

När man läser kursen på distans går den på kvartsfart och håller på hela terminen. Då kan man också lägga upp studierna mycket friare, och läsa i egen takt, men om man vill kan man ändå titta på planeringen för att få rätt ordning på sakerna.

Här är en möjlig planering för distanskursen på kvartsfart:

Kursvecka Föreläsningar (kompendiet och boken) Övningar Tid i timmar
1-2 1) Datorer och program
Bilting 1, 2
Datorövning 1
Inlämning 1
20
3-4 2) Enkla datatyper
Bilting 3, 4 (ej 4.6)
Datorövning 2 20
5-6 3) Styrning av programflöde
Bilting 5
Datorövning 3
Inlämning 2 och 3
20
7-8 4) Sammansatta datatyper
Bilting 7.1, 7.2, 7.6 - 7.11, 8.1
(tidigare: 7.1, 7.2, 7.5 - 7.10, 8.1)
Datorövning 4
Inlämning 4
20
9-10 5) Funktioner
Bilting 6.1 - 6.3, 6.6, 7.5, 7.6, 9.1, 9.2
(tidigare: 6.1 - 6.4, 7.5, 9.1, 9.2)
Datorövning 5
Inlämning 5 och 6
20
11-14 6) Filer
Bilting 10.6
Datorövning 6
Inlämning 7
40
15-18 Bilting 8.2 (ej 8.2.2 och 8.2.3)
Dynamiska datastrukturer
Datorövning 8
Inlämning 8
40
19-20 Självstudier, repetition, tentamen Rest
Gamla tentor
20

Avsnittsnumren i Biltings bok "Vägen tilll C" avser den senaste upplagan, från 2011. I de fall där den tidigare upplagan har en annan numrering står den inom parentes.

Viktiga regler


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 16 februari 2017