C: Föreläsningar

Här finns en del av de programexempel som kommer att visas på föreläsningarna i campuskursen Programmering grundkurs. Alla föreläsningar ges på svenska. Det kan dock förekomma undervisning, handledning och texter på engelska.

Dessutom finns Gunnar Jokis föreläsningsanteckningar från hans upplaga av kursen i kursmaterialet på webben.

För att klara laborationsdelen av kursen kan man behöva studera ytterligare material, som laborationshandledningar och olika manualer.

Föreläsning Innehåll
Föreläsning 1 Programmering, program, variabler, data, värden, datatyper. Föreläsning 1 baseras på Grunder om programspråket C.
Föreläsning 2 Demonstration. Sekvens, val (med "if") och iteration (med "while").
Föreläsning 3 Triangeltestuppgiften. Att rita sitt program. In- och utmatning. Programutveckling med pseudokod och stegvis förfining.
Föreläsning 4 Mer in- och utmatning. Aritmetiska uttryck. Loopar. Gissa-spel.
Föreläsning 5 Repetition med "for"-loopar. Villkor med logiska uttryck. Intervall.
Föreläsning 6 Logiska uttryck. Intervall. Mer loopar. Tecken och tal. if- och switch-satser.
Föreläsning 7 Sammansatta datatyper: arrayer, strängar
Föreläsning 8 Mer om strängar. Poster.
Föreläsning 9 Mer om poster ("structar"). Pekare.
Föreläsning 10 Pekare. Funktioner. Allegro-biblioteket. Om vi hinner: Filhantering med stdio-paketet.
Föreläsning 11 Lite mer om funktioner. Filhantering med stdio-paketet. Binärfiler.
Föreläsning 12 Stdio (om vi inte hann klart det igår). Om vi hinner: Exempel på tentauppgifter.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 17 januari 2010