C: Inlämningsuppgift 5, Luffarschack

Specifikation

I din aktuella katalog finns demoprogrammet Luffdemo.exe som är en förenklad variant av luffarschack med enbart 9 rutor. Spelet spelas mellan två spelare, en som markerar kryss(x) och en annan som markerar ring(o). Det är alltid spelaren med kryss som börjar. Den spelare som först får en hel rad eller en hel kolumn eller en hel diagonal med sina markeringar har vunnit. Om ingen vinnare finns blir resultatet remi.

Provkör programmet i utforskaren genom att flytta runt med piltangenterna och när du vill ha en markering trycker du på ENTER.

Programmet i filen Luffstud.c, som finns i din aktuella katalog är en del av ovanstående program. Programmet saknar dock funktionen kontrollera som kontrollerar om spelplanen har någon vinnare. Din uppgift är att skriva funktionen kontrollera så att den kontrollerar om någon vinnare finns och rapporterar detta omedelbart.

Redovisning

Programmet redovisas genom att det uppvisas och provkörs för läraren. Läser du kursen på distans skickar du källkoden (.c-filen) med e-post. Godkänd redovisning utgör en del av delkurs 2 i Programmering C.


Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se), 2 september 2007