Programmering C: Studieteknik

Hej blivande C-programmerare!

Välkommen till kursen Programmering C, 5 poäng, på institutionen för teknik vid Örebro universitet. Kursen ges både som distanskurs och som campuskurs.

Allt material, förutom själva programmeringsverktyget, som du behöver till kursen finns att hämta på kursens hemsida. Du bör skriva ut litteraturen på papper så är det lättare att jobba.

Programmeringsverktyg

Kursen använder sig av Microsofts programutvecklingsmiljö Visual Studio 2005. Den kan laddas ner gratis från nätet så fort du blivit registrerad på kursen. Anvisningar om hur man gör kommer att skickas till den e-postadress som du har fått av Örebro universitet.

Kursen handlar egentligen om standard-C, men för att kunna göra lite roligare saker behöver man ibland använda saker som är plattformsberoende och som går utanför standarden. Ibland måste man också göra vissa anpassningar för att programmen alls ska fungera i Microsoft-miljön.

Kursen är ursprungligen utvecklad för Borlands C-kompilator, och sedan uppdaterad för Visual Studio .NET 2003, och använder nu alltså Visual Studio 2005. Det kan finnas delar av kursmaterialet som inte är rikitig uppdaterade än.

Här kan man läsa om hur man laddar ner, installerar och använder Visual Studio 2005.

Det finns två obligatoriska delar av kursen

Om hur man lär sig programmera

Det här är en programmeringskurs, och som i alla (bra) programmeringskurser räcker det inte med att läsa boken eller titta på exempel, utan man måste öva ganska mycket på att programmera själv. Det finns en hel del programmeringsövningar, och det finns ett antal inlämningsuppgifter. Arbeta med dessa, men man kan också hitta på egna övningar. Provkör olika konstruktioner för att se om du fattat rätt, och särskilt om det är något du undrar över.

Så här kan du lägga upp dina studier

  1. Läs först ett kapitel i kompendiet.
  2. Läs motsvarande föreläsningsanteckningar.
  3. Gör motsvarande omarkerade datorövningar.
  4. Använd boken (Bilting: Vägen till C) för att slå upp eventuella oklarheter.
  5. Läs kapitlet i kompendiet en gång till.
  6. Läs föreläsningsanteckningarna en gång till.
  7. Skriv av exemplen i föreläsningsanteckningarna och kör dessa i datorn.
  8. Gör stjärnmarkerade datorövningar.
  9. Gör hemuppgiften och rita dess strukturdiagram.

Kan du inte lösa uppgifterna kör du bara ett varv till eller så frågar du läraren. Använd helst diskussionsklubben i WebCT för dina frågor. Då får alla se frågan och svaret, och vi får en mycket effektivare undervisning på det sättet. Frågor och svar får hänga kvar på anslagstavlan under hela kurstiden.

Vänta inte med att skicka in inlämningsuppgifterna

En del studenter vill samla ihop alla fyra inlämningsuppgifterna innan de skickar in dem. Då förlorar man möjligheten att lära sig av de kommentarer man fått, när man sen gör de följande uppgifterna.

Planering

Denna kursplanering är gjord för halvfart, vilket borde betyda att man har 10 veckor på sig men i praktiken betyder 7-8. Då tar varje kapitel i kursen en vecka.
Ska du i stället studera på kvartsfart, och läsa kursen under en hel termin, kommer varje kapitel istället att ta två veckor.
På helfart, där kursen tar 5 veckor, blir det i stället drygt en halv vecka för varje kapitel i kursen.

Veckor om halvfart Föreläsningar (kompendiet och boken) Övningar Tid i timmar
1 1) Datorer och program
Bilting 1, 2
Datorövning 1 20
1 2) Enkla datatyper
Bilting 3, 4 (ej 4.6)
Datorövning 2 20
1 3) Styrning av programflöde
Bilting 5
Datorövning 3
Inlämning 1
20
1 4) Sammansatta datatyper
Bilting 7.1, 7.2, 7.6 - 7.10, 8.1
Datorövning 4
Inlämning 2
20
1 5) Funktioner
Bilting 6.1 - 6.4, 7.5, 9.1, 9.2
Datorövning 5
Inlämning 3
20
1 6) Filer
Bilting 10.6
Datorövning 6
Inlämning 4
20
1 Repetition Gamla tentor 20

Viktiga regler


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@tech.oru.se), 22 augusti 2006