Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2018-05-05

Det här är hemtentan som går lördag 5 maj 2018 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 24 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Obs! Det har varit mycket problem med mailen på sistone. Om du inte vet att det fungerar att skicka arkivbilagor från ditt e-postkonto, kan det vara bättre att skicka in bilagan via Blackboard eller någon lagringstjänst som Google Drive. Skicka ett kort vanligt e-brev också och berätta var svaret finns.
  3. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  4. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig). Exempelvis är det tillåtet att söka och läsa på webbplatser som Stack Overflow, men inte att ställa egna frågor.
  5. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att skicka ett SMS, för jag kommer inte att sitta vid datorn hela tiden, och jag kanske inte alltid kan svara i telefon.
  6. Exportera Android Studio-projektet (eller motsvarande) som en Zip-fil (eller motsvarande) och skicka den till läraren. Under menyvalet File kan man välja Export to Zip File.
  7. Skicka också med APK-filen (Androids kompilerade installationsfil). Den finns normalt i underkatalogen app/build/outputs/apk.
  8. Om du inte senast på måndag kväll fått e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar). Tänk på att en del mailtjänster (särskilt Hotmail.com, Outlook.com, Live.com) ibland kastar bort brev med bilagor, utan att meddela det.
  9. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Skriv en Android-app som startar en första aktivitet. Denna första aktivitet ska visa ett textfält där man kan mata in ett heltal, och en knapp. När man trycker på knappen ska en ny aktivitet startas, och i den aktiviteten ska så många cirklar ritas upp som man angav med heltalet i den första aktiviteten.

Såhär kan man rita upp det:

Lågbudget-mockup

Krav

Förutom kraven ovan gäller:

Tips

För att skicka data från en aktivitet till en annan kan man använda metoderna putExtra och getStringExtra.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 4 maj 2018