Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2017-09-16

Det här är hemtentan som går lördag 16 september 2017 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 24 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Obs! Det har varit mycket problem med mailen på sistone. Om du inte vet att det fungerar att skicka arkivbilagor från ditt e-postkonto, kan det vara bättre att skicka in bilagan via Blackboard. Skicka gärna ett kort vanligt e-brev också och berätta att svaret finns i Blackboard. Man kan också använda någon lagringstjänst, som Google Drive.
  3. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  4. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig). Exempelvis är det tillåtet att söka och läsa på webbplatser som Stack Overflow, men inte att ställa egna frågor.
  5. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med.
  7. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar). Tänk på att en del mailtjänster (särskilt Hotmail.com, Outlook.com, Live.com) ibland kastar bort brev med bilagor, utan att meddela det.
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Vi ska skriva en bok! På webbadressen http://basen.oru.se/boken.txt kan man se hur långt vi hunnit hittills.

För att skriva boken ska vi använda en Android-app. På basen.oru.se finns en server som lyssnar med en socket på port 2003, och appen ska koppla upp sig mot den. Användaren ska skriva in sitt bokavsnitt i appen, och sen trycka på en knapp, och så ska avsnittet skickas till servern.

Ungefär som med databaser måste man avsluta med COMMIT, på en egen rad, för att skicka in det man skrivit. Skickar man i stället ROLLBACK, kastas det man skrivit bort, och man kan börja om. Om man bara kopplar ner förbindelsen, kastas det man skrivit också bort.

Här finns servern, som ett Eclipse-projekt skrivet i Java, så man kan ladda ner den och köra den på sin egen dator: BokServer.zip

Provkör gärna mot en egen server, men den inskickade lösningen ska koppla upp sig mot basen.oru.se.

Så här skulle appen kunna se ut:

Appen

Krav


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 15 september 2017