Mobila applikationer med Android: Betygskriterier

Den här versionen av betygskriterierna gäller för DT107G Mobila applikationer med Android, 7,5 högskolepoäng, vårterminen 2018.

Som i alla programmeringskurser är målet att studenten ska kunna programmera, vilket kräver både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter. Programmen som studenten skriver ska fungera korrekt, de ska inte vara onödigt svåra att hantera för användaren, och de ska inte vara onödigt svåra att förstå för den som läser dem.

För betyget 3 (godkänd) krävs:

Med hjälp av Android Studio eller någon annan programmeringsomgivning ska studenten självständigt eller med viss hjälp kunna utveckla mindre tillämpningsprogram ("appar") för mobiltelefoner och andra enheter med Android. Programmen ska använda gränssnitt med flera olika skärmbilder ("aktiviteter").

Studenten ska ha förståelse för hur små datorer, som smarta mobiltelefoner och handdatorer, skiljer sig från vanliga skrivbordsdatorer, vilka begränsningar de har, och hur de skillnaderna påverkar konstruktion och utveckling av program. De tillämpningsprogram som studenten utvecklar ska alltså verkligen gå att använda på ett bra sätt på vanliga mobiltelefoner i vanliga situationer.

För betyget 4 krävs:

Studenten ska självständigt kunna hitta på en mindre tillämpning som lämpar sig för användning på mobiltelefoner och Android, och utveckla den, med nyttjande av de gränssnitt, paket och tekniker som gåtts igenom i kursen.

För betyget 5 krävs:

Studenten ska självständigt kunna hitta på en något större tillämpning som lämpar sig för användning på mobiltelefoner och Android, och utveckla den, även med nyttjande av andra gränssnitt, paket och tekniker än de som gåtts igenom i kursen.


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 12 januari 2018