Mobila applikationer med Android: Hemtentamen 2018-02-02

Det här är hemtentan som går fredag-lördag 2-3 februari 2018 i kursen Mobila applikationer med Android. Ansvarig lärare är Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), telefon 070-73 47 013.

Instruktioner

  1. Skriv och provkör programmet som beskrivs i uppgiften, och skicka sen in det färdiga programmet till mig (thomas.padron-mccarthy@oru.se) inom 48 timmar, dvs senast klockan 08:00 på söndagen.
  2. Obs! Det har varit mycket problem med mailen på sistone. Om du inte vet att det fungerar att skicka arkivbilagor från ditt e-postkonto, kan det vara bättre att skicka in bilagan via Blackboard eller någon lagringstjänst som Google Drive. Skicka ett kort vanligt e-brev också och berätta var svaret finns.
  3. Uppgiften ska lösas enskilt, dvs inga grupper av två eller flera studenter.
  4. Du får använda dator, böcker och vilka andra hjälpmedel som helst, men du får inte samarbeta eller fråga någon (utom mig). Exempelvis är det tillåtet att söka och läsa på webbplatser som Stack Overflow, men inte att ställa egna frågor.
  5. Om du behöver fråga något, så kontakta gärna mig. Det är nog bäst att ringa eller SMS:a, för jag kommer kanske inte att sitta vid datorn.
  6. Packa ihop hela katalogen med applikationen i en Zip-fil, och skicka den som en bilaga. (Även rar- och tar-filer fungerar.) APK-filen (Androids kompilerade installationsfil) ska vara med.
  7. Om du inte senast under måndagen får e-post från mig med en bekräftelse på att du skickat in uppgiften, bör du kontakta mig, enklast genom att ringa eller SMS:a mig (ifall det är e-posten som inte fungerar). Tänk på att en del mailtjänster (särskilt Hotmail.com, Outlook.com, Live.com) ibland kastar bort brev med bilagor, utan att meddela det.
  8. Godkänt resultat på den här hemtentan ger betyget G på teoridelen av kursen. För att få hela kursen godkänd krävs dessutom godkända inlämningsuppgifter.

Uppgiften

Tentor

Många kurser på universitetet examineras med en tentamen som skrivs på papper i en tentasal. Sen måste den stackars läraren sitta och rätta och betygsätta kanske flera hundra exemplar av tentan. Det är ganska tråkigt, och nu vill läraren förenkla arbetet.

Skapa därför en Android-app där man kan mata in hur många frågor som finns på tentan, maxpoängen på varje fråga, och betygsgränserna. Därefter ska appen slumpa fram poäng på de olika frågorna, mellan noll och maxpoängen, och beräkna poängsumman och betyget. På det viset blir det mycket lättare för läraren att rätta tentor!

Det räcker om appen kan hantera upp till och med tio stycken frågor, som har olika maxpoänger, och betygsskalan U-3-4-5 (samma som i den här Android-kursen).

Till exempel ska man kunna mata in att det finns sju frågor, med maxpoängerna 3, 3, 3, 10, 5, 5, 8 på de olika frågorna. Man kan sen ange att betygsgränserna ska vara 20, 26 respektive 32 för betygen 3, 4 och 5.

Därefter ska det gå att slumpa fram flera olika tentaresultat. Förslagsvis har man en knapp som slumpar fram ett nytt resultat.

Med ovanstående inmatade maxpoänger och betygsgränser skulle ett framslumpat tentaresultat kunna vara till exempel 3-3-1-7-0-4-4, vilket ger sammanlagt 22 poäng och betyget 3.

Krav

Förutom kraven ovan gäller:


Thomas Padron-McCarthy (thomas.padron-mccarthy@oru.se), 2 februari 2018